เทศบาลเมืองลำตาเสา

นางสมศรี พันธ์เจริญวรกุล

นายกเทศมนตรีเมืองลำตาเสา