เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

ดร.สรรเกียรติ กุลเจริญ

นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย