เทศบาลตำบลม่วงน้อย

นายเสกสรร ลังกาพินธ์

นายกเทศมนตรีตำบลม่วงน้อย


นายณพฉัตร เปาชัย

สัตวแพทย์


นายบัญชา วงค์คำมูล

-