เทศบาลตำบลเชียงม่วน

นายประสิทธิ์ สมัคร

นายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน


นายสุกิจ ยะมา

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข