เทศบาลเมืองลำพูน

นายประภัสร์ ภู่เจริญ

นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน


นางทานตะวัน อินทร์จันทร์

รองปลัดเทศบาล