เทศบาลตำบลชมภู

นายธวัช ชัยแก้ว

นายกเทศมนตรีตำบลชมภู


นายชัยวัฒน์ จารุสวัสดิ์

รองนายกเทศมนตรีตำบลชมภู


นายศุภณัฐ สันติมา

พนักงาน/ สำนักปลัด