เทศบาลตำบลปากน้ำประแส

นายไชยรัตน์ เอื้อตระกูล

นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำประแส


นายนาวิน เจริญพร

รองนายกเทศมนตรี