เทศบาลตำบลบางเดื่อ

พลตรีสมพงษ์ ธรรมสุธีร์

นายกเทศมนตรีตำบลบางเดื่อ


นางสาวทิพย์รัตน์ อุนการุณวงษ์

รองปลัดเทศบาล