เทศบาลตำบลปริก

นายสุริยา ยี่ขุน

นายกเทศมนตรีตำบลปริก


นายวิรัช หวันละเบ๊ะ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสาวรัตจณี รักษ์เพ็ชร

นักวิชาการประชาสัมพันธ์