เทศบาลเมืองแกนพัฒนา

นายจรัส ไชยยา

นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา


นายประพันธ์ ชัยอินตา

รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา