เทศบาลนครอุดรธานี

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ

นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี


นางพนมมาศ ศรีตระกูล

ผอ. สำนักการสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม