เทศบาลตำบลน้ำปลีก

นายชนินทร์ เตาเงิน

นายกเทศมนตรีตำบลน้ำปลีก


นายประพิศ ถีระพันธ์

รองนายก


นางสาวจิตตานันท์ พันธ์เจริญ

หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณาสุข