เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

นายบุญเกื้อ พากเพียรศิลป์

นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี


นางพิศเพลิน ฉัตรไชยพรกุล

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม