เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

นายปกรณ์ จีนาคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน


นายสายชล ประเสริฐกุล

นักบริหารงานสาธารณสุข 6


นายนคเรศ ศรีโท

ผอ.กองช่าง