เทศบาลตำบลพะตง

นายชัยณรงค์ ศรประสิทธิ์

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพะตง