เทศบาลตำบลป่าแดด

จ่าสิบเอกสมพร หวลระลึก

ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด