เทศบาลตำบลบ้านฝาง

นายชัยดี รัตนปรีดา

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฝาง