เทศบาลตำบลท่าพระ

นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร

นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ


นายวิชิต ราชเพ็ชร

รองนายกเทศมนตรี