เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง

นายพุฒฑิพงษ์ ฤๅชัย

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโฮ่ง


นายมานิตย์ ลิ้นฤาษี

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง


นางสาวพรรณิภา เดชชิต

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์