ประมวลภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวางแผนพัฒนาฐานข้อมูลและประเมินก๊าชเรือนกระจกระดับเมืองขั้นเทพ"