ประมวลภาพกิจกรรมการจัดพิธีเปิดโครงการเพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์กรและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมาย