ประมวลภาพกิจกรรมการจัดพิธีเปิดโครงการการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด