งาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จัดงาน“ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีและมอบประกาศนียบัตรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสิ้น 30 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ”